Sport, cultuur en recreatie

Openbaar groen en (openlucht)recreatie

Openbaar groen en (openlucht)recreatie

In 2020 zal een behoefteonderzoek gaan plaatsvinden naar de behoefte van sport- en speelvoorzieningen binnen de gemeente.

Als gevolg van de droogte in 2018 en vervolgens ook in 2019 is er sprake van uitval bij groenvoorzieningen en bomen en is hierdoor onvoorzien ingeleverd op het kwaliteitsbeeld van de openbare ruimte. Om dit te kunnen herstellen is in de begroting van 2020 een bedrag van € 70.000 opgenomen om te kunnen voldoen aan het, door de Raad vastgestelde kwaliteitsbeeld van het openbaar groen.