Bijlage III Bezuinigingen

Bijlage III Bezuinigingen

In onderstaand overzicht zijn de nog te realiseren bezuinigingen weergegeven.

1. Bezuinigingen accommodaties
In de begroting is een structurele stelpost opgenomen voor enerzijds de kosten van te treffen energiebesparende maatregelen en de beoogde energiebesparing. Afgelopen periode zijn reeds een aantal structurele besparing gerealiseerd waardoor de stelpost ten opzichte van 2019 is verlaagd. Anderzijds worden ook de besparingen die gerealiseerd worden bij het afstoten van gemeentelijke accommodaties met deze stelpost verrekend.

ga terug