Bijlage IV Overzicht subsidies

Bijlage IV Overzicht subsidies

Met ingang van 2019 is het nieuwe subsidiebeleid in werking getreden. Conform eerder gemaakte afspraken naar aanleiding van een rekenkameronderzoek is in deze tabel een overzicht van de diverse subsidieregelingen gegeven. Per subsidieregeling is een begroot bedrag opgenomen in de begroting.

ga terug