Sport, cultuur en recreatie

Steinerbos

In 2019 is een nieuwe exploitatieovereenkomst afgesloten met Steinerbos BV voor een periode van 12 jaar. Het doel van deze langdurige overeenkomst is om Steinerbos BV de ruimte te geven om uitvoering te geven aan het opgestelde businessplan en dat op termijn de exploitatiebijdrage van de gemeente Stein kan afnemen. In 2020 zal Steinerbos BV een binnenspeeltuin in gebruik nemen waardoor men een exploitatie van 365 dagen per jaar kan realiseren.

ga terug