Sport, cultuur en recreatie

Media

Media

In 2018 is één leeswinkel voor het bibliotheekwerk in de kern Stein gerealiseerd en een informatie- en ontmoetingsplek in de kernen Elsloo en Urmond. In 2019 zou deze nieuwe situatie geëvalueerd worden. Deze evaluatie wordt doorgeschoven naar het eerste kwartaal van 2020. De focus van deze evaluatie zal liggen op de informatie- en ontmoetingsplekken die in Elsloo en Urmond gerealiseerd zijn, omdat dit een nieuw concept is.