Sport, cultuur en recreatie

Cultureel erfgoed

Cultureel erfgoed

In 2019 is het erfgoedbeleid vastgesteld. Hierin staat beschreven hoe we met het ruimtelijk erfgoed willen omgaan en hoe we dit gaan beschermen. In 2020 zal het gehele ruimtelijk erfgoed beschermd gaan worden in een bestemmingsplan erfgoed. Daarnaast zal in 2020 een subsidieregeling worden opgesteld om eigenaren van erfgoed te stimuleren om het erfgoed te onderhouden.

Op 8 november 2018 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen. Daarin is de wens uitgesproken om de veteranen (meer) te betrekken bij de herdenkingen. Deze motie is aangenomen. Vanaf 2019 worden de veteranen al bij meerdere herdenkingen betrokken.
Bovendien zal er een jaarlijkse veteranendag georganiseerd worden. Een afvaardiging van in de gemeente Stein woonachtige veteranen is kartrekker van de organisatie hiervan. Zij worden ondersteund door de gemeente. Dit is mogelijk binnen de bestaande structurele middelen.