Sport, cultuur en recreatie

Sportaccommodaties

Sportaccommodaties

Het onderzoek naar de toegankelijkheid van de gemeentelijke accommodaties is afgerond, komende jaren worden de verbetermaatregelen fasegewijs uitgevoerd.

MISA
In december 2019 komt er meer duidelijkheid over de invulling van het MISA-project. Vervolgens kan invulling worden gegeven aan de verdere fasering en afbakening van de (deel)projecten. Bij  de uitwerking van deze projecten wordt ook duidelijk hoe en waarvoor het in de jaarschijf 2023 opgenomen investeringsbudget van € 1.500.00 wordt ingezet. Dit kan leiden tot het naar voren halen van een deel van het budget.