Sport, cultuur en recreatie

Cultuurpresentatie, productie participatie

Cultuurpresentatie, productie participatie

Met ingang van 2020 is Sittard-Geleen voornemens om de subsidiëring van het muziekonderwijs volledig af te bouwen. Dit is aangekondigd op 12 oktober 2018. Het muziekonderwijs wordt in de gemeenten Sittard-Geleen, Stein en Beek verzorgd door Artamuse. Om die reden raakt de bezuiniging ook het muziekonderwijs en de cultuureducatie in de gemeente Stein. De consequenties van het besluit van de gemeente Sittard-Geleen zullen in 2020 duidelijker worden waarbij we als gemeente Stein muziekonderwijis blijven subsidiëren. De vorm waarin dit aangeboden wordt zou afhankelijk van de gemaakte keuzes anders kunnen zijn dan op dit moment het geval is.