Uiteenzetting financiële positie

Uiteenzetting financiële positie

Financieel begrotingsbeeld
Belangrijk hierbij is dat het bij de financiële positie nadrukkelijk gaat om het beeld van de financiën over het begrotingsjaar en de daarop volgende jaren. De financiële positie speelt een belangrijke rol in het kader van een adequaat en integraal afwegingsproces betreffende de te varen koers op de korte, maar vooral op de middellange termijn.

Op basis van de uitgangspunten ontstaat het navolgende financieel beeld voor het jaar 2020-2023.

Overzicht verloop begrotingssaldi 2020-2023

De mutaties vanuit bovenstaand overzicht met betrekking tot opstellen begroting 2020 zijn bij de programma's en paragrafen opgenomen en toegelicht.

ga terug